“JohnsFarm is meer dan alleen een product in de schappen”
- Klaas Schippers -
Breng eens
    een bezoekje
          aan onze be-
              levingstuin
        »
Biologisch
  telen is voor
    ons heel
      gewoon

Groenten telen met
ruimte, rust en afwisseling

Rust, ruimte en afwisseling, daar draait het om op John’s Farm. Nee, John’s Farm is geen vakantiepark, maar een modern biologisch teeltbedrijf waar een breed assortiment van onze dagelijkse voeding wordt geteeld. Er wordt met passie gewerkt door een grote groep medewerkers om in harmonie met onze leefomgeving dit voor elkaar te krijgen.

Laatste nieuws

“JohnsFarm is meer dan alleen een product in de schappen”
- Klaas Schippers -
Breng eens
    een bezoekje
          aan onze be-
              levingstuin
        »
Biologisch
  telen is voor
    ons heel
      gewoon

Groenten telen met
ruimte, rust en afwisseling

Biologisch telen is op John’s Farm heel gewoon en duurzaamheid gaat verder dan alleen de manier van telen. Op deze website maak je kennis met onze medewerkers, onze passie en de wijze waarop wij onze producten groot brengen. Wil je het echte ‘John’s Farm gevoel’ ervaren? Dat kan met je gezin, bedrijf of schoolklas op een van onze ‘muddy boots days’. O ja..en vergeet ondertussen niet te genieten van al die lekker producten van John’s Farm!
Na voldane arbeid
is het goed rusten

Rust

Gewassen hebben verschillende effecten op de grond en de structuur ervan. Het is belangrijk dat de grond rust krijgt nadat er intensieve gewassen zijn geteeld. De gewassen die niet in de grond groeien zijn veelal rustgewassen. Denk aan tarwe, luzerne en grasklaver. Zo krijgt de grond weer de tijd om te herstellen nadat er bijvoorbeeld wortelen of aardappelen zijn geteeld. In de winter krijgt de grond na het omploegen van het land de tijd om zich weer klaar te maken voor het voorjaar. Vorst en afwisseling van droogte en regen maken dat de grond langzaam uit elkaar valt en weer goed bewerkbaar is in het voorjaar. Omdat de gewassen groeien op natuurlijke voeding heeft de plant een rustige en stabiele groeiperiode. Dit komt de structuur van de plant, de bewaarbaarheid (uien, kool, wortelen en aardappelen) en de smaak ten goede. Ook voor de medewerkers op John’s Farm spelen de seizoenen een belangrijke rol. Een tijd van hard werken in het groeiseizoen wordt bijvoorbeeld afgewisseld met een periode van rust in de winter. Na voldane arbeid is het goed rusten! Ook gaan de seizoensmedewerkers uit Roemenie, Hongarije of Polen weer naar huis om bij hun families te zijn.
John’s Farm
heeft alle ruimte

Ruimte

John’s farm heeft alle ruimte om gewassen te telen. In Flevoland is er voldoende biologische grond om de verschillende gewassen te laten groeien. Door de gewassen op verschillende velden te planten of zaaien wordt ook het risico gespreid. Zo kan het in de omgeving van Almere regenen en in Zeewolde droog zijn. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de plantwerkzaamheden over het algemeen toch doorgaan.

Soms komen de producten voor een gedeelte van het jaar uit een andere regio of zelf land. Zo komen de bieten bijvoorbeeld voor een korte periode uit
Spanje om de periode tussen bieten uit bewaring en nieuwe Nederlandse oogst op elkaar te laten aansluiten. We plannen dat bij biologische boeren die we goed kennen en regelmatig bezoeken tijdens het groeiseizoen daar.

Door de gewassen minder dicht op elkaar te zetten hebben de planten meer ruimte. Hierdoor drogen de bladeren bijvoorbeeld sneller op na de ochtend dauw en krijgen schimmelziektes minder kans om zich op het gewas te nestelen.

De mensen die John’s Farm tot een succes maken krijgen ook de ruimte om zich te ontwikkelen en hun ambitie te verwezenlijken op de Farm.
Een juiste balans
voor de grond en
planten

Afwisseling

Door de gewassen die op de velden worden geteeld elk jaar af te wisselen, raakt de grond niet ‘verveeld’. Op gewasresten kunnen bijvoorbeeld ziektesporen zitten die op deze manier de tijd krijgen om af te breken. Ook heeft elk gewas een verschillend effect op de grond. Sommige gewassen brengen bijvoorbeeld voeding in de grond en andere gebruiken juist veel voeding. Het tijdstip van oogsten, of je makkelijk onkruid kunt bestrijden, of het in of boven de grond groeit. Dat zijn allemaal zaken waar rekening mee wordt gehouden om een juiste balans voor de grond en planten te vinden. Door bij John’s Farm op een slimme manier samen te werken met onze vele velden en gespecialiseerde medewerkers, kunnen we én afwisselen én efficiënt al deze gewassen telen.